CleanSmoke Siegel

Ποια προϊόντα λαμβάνουν τη σφραγίδα CleanSmoke?

Με την τεχνολογία CleanSmoke, τα τρόφιμα μπορούν να καπνιστούν με πιο βιώσιμο τρόπο, φιλικότερο προς το περιβάλλον, με μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων  και να μην περιέχουν βλαβερές ουσίες, όπως τέφρα, πίσσα και αρωματικούς πολυ-κυκλικούς υδρογονάνθρακες (PAHs). Για να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν από τα προϊόντα με CleanSmoke μελλοντικά, η συμμαχία CleanSmoke έχει δημιουργήσει την σφραγίδα CleanSmoke για βιώσιμα και υγιεινά προϊόντα.

CleanSmoke

Τι είναι η CleanSmoke?

Η CleanSmoke είναι μια από κάθε άποψη βιώσιμη εναλλακτική του συμβατικού καπνισμού. Ο παραδοσιακός καπνός υποβάλλεται σε καθαρισμό πριν έρθει σε επαφή με τα τρόφιμα και επομένως απελευθερώνεται από επιβλαβείς ουσίες όπως η τέφρα, η πίσσα και οι αρωματικοί πολυ-κυκλικοί υδρογονάνθρακες (PAHs). Σε αυτή την καινοτόμο διαδικασία, όλες οι παράμετροι όπως χρόνος, θερμοκρασία, υγρασία και κυκλοφορία αέρα πληρούν τις συνθήκες του παραδοσιακού καπνισμού. Με αυτό τον τρόπο η CleanSmoke διατηρεί πλήρως τα σημαντικά χαρακτηριστικά του καπνού όπως τη γεύση, το χρώμα και τη συντήρηση.

Πως δημιουργείται η CleanSmoke?

Δεν χρειάζεται να κοπούν δέντρα για να δημιουργήσουμε την CleanSmoke: Μη επεξεργασμένο πριονίδι από την επεξεργασία του ξύλου σιγοκαίγεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Ο καπνός που παράγεται συμπυκνώνεται με πόσιμο νερό και φιλτράρεται σε μια διαδικασία πολλών σταδίων, όπου απομακρύνονται η τέφρα, η πίσσα και οι αρωματικοί πολυ-κυκλικοί υδρογονάνθρακες (PAHs). Έτσι απομένει καθαρό συμπύκνωμα καπνού σε πόσιμο νερό. Για τον καπνισμό των τροφίμων, το συμπύκνωμα μετατρέπεται σε φρέσκο καπνό σε μια καπνογεννήτρια με τη βοήθεια αέρα υπό πίεση.

Οφέλη για τον καταναλωτή

Υγεία

Ένα σημαντικό όφελος της τεχνολογίας CleanSmoke είναι ότι καμία επιβλαβής ουσία του καπνού δεν μπορεί να μολύνει το τρόφιμο, διότι ουσίες όπως η τέφρα, η αιθάλη, η πίσσα και οι αρωματικοί πολύ-κυκλικοί υδρογονάνθρακες (PAHs), απομακρύνονται από τον καπνό με τη βοήθεια φίλτρων σε μια διαδικασία πολλών σταδίων κατά την παραγωγή του συμπυκνώματος καπνού. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ρητά τη χρήση συμπυκνωμάτων καπνού (Κανονισμός ΕΕ 2065/2003).

Γεύση

Οι παραγωγοί που χρησιμοποιούν CleanSmoke μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο εκλεπτυσμένη γεύση. Επιπλέον, όπως και με την καρύκευση, ο συνδυασμός διαφορετικών wood notes δημιουργεί καπνό περισσότερο εξευγενισμένο από του ξύλου οξιάς.

Ποιότητα

Επιπλέον της γεύσης, ο καπνισμός συμβάλει στη διατήρηση των τροφίμων. Τα τρόφιμα που καπνίζονται με CleanSmoke έχουν ίδια διάρκεια ζωής με του συμβατικού καπνισμού.

Βιωσιμότητα

Μείωση εκπομπών αερίων

Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί επεξεργασία με CleanSmoke εντυπωσιάζουν με μια πολύ καλύτερη αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA). Για παράδειγμα, ο καπνισμός με συμπυκνώματα καπνού παράγει έως και 80 % λιγότερο CO₂ σε σχέση με το συμβατικό καπνισμό. Και επειδή δεν εμπλέκεται φλόγα στη διαδικασία παραγωγής CleanSmoke, δεν εκλύονται αέρια όπως οξείδια του αζώτου (NOx) και μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Επιπρόσθετα , θα καταναλώνονταν 40 τόνοι λιγότερα χημικά καθαριστικά κάθε χρόνο, αν τα κρέατα στη Γερμανία και μόνον καπνίζονταν με CleanSmoke, και θα υπήρχε εξοικονόμηση 550 εκατομμυρίων kWh ενέργειας επίσης ανά έτος.

Προστασία πόρων

Όχι μόνον λιγότερο ξύλο χρειάζεται για την παραγωγή των συμπυκνωμάτων καπνού σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι, δεν χρειάζεται να κοπούν επιπλέον δέντρα, αφού χρησιμοποιείται μόνο πριονίδι από τη δραστηριότητα της υλοτομίας. Η δυναμική για τη διατήρηση των φυσικών πόρων με την τεχνολογία καπνισμού απεικονίζεται ξεκάθαρα με το παρακάτω παράδειγμα : με την τεχνολογία CleanSmoke, περίπου 830,000 m3 νερού θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν ετησίως μόνο στη Γερμανία – ποσότητα αρκετή για να πιεί σε μια χρονιά ολόκληρος ο πληθυσμός μιας πόλης όπως το Κίελο.

Η συμμαχία CleanSmoke

Η συμμαχία CleanSmoke σημαίνει καινοτόμες μέθοδοι καπνισμού

Η CleanSmoke είναι πολύ πιο μπροστά από τον συμβατικό καπνισμό. Αυτή η καινοτόμος διαδικασία δεν παράγει μόνο ασφαλή για την υγεία προϊόντα, αλλά επιπλέον δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας στους θαλάμους καπνισμού. Καθιστά λοιπόν τον καπνισμό βιώσιμο για μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (SMEs), ιδιαίτερα γιατί τα τελικά καπνιστά προϊόντα είναι συγκρίσιμα, χωρίς κανένα συμβιβασμό, με τα παραδοσιακά καπνιστά προϊόντα. Βιώσιμα και οικονομικά Οι παραγωγοί του CleanSmoke, οι παραγωγοί και οι διακινητές των τροφίμων, οι κατασκευαστές των θαλάμων καπνισμού, τα ερευνητικά ινστιτούτα, οι βιομηχανικοί συνεταιρισμοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις επιθυμούν να κάνουν τον καπνισμό πιο βιώσιμο. Ταυτόχρονα, ο καπνισμός τροφίμων, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής στους καταναλωτές, προσαρμόζεται με τις τρέχουσες απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και υγιεινή διατροφή. Τα κράτη μέλη θεωρούν τους εαυτούς τους εταίρους της βιομηχανίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και θέλουν να προετοιμάσουν το δρόμο για την τεχνολογία CleanSmoke σε επίπεδο ΕΕ. Η CleanSmoke είναι αληθινός και βιολογικός καπνός Πάνω απ’όλα, η συμμαχία CleanSmoke (CSC) ζητεί την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του CleanSmoke ως καπνού σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε αυτή η διαδικασία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επιφυλάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει εδώ και πολύ καιρό ότι ο καπνός που παράγεται από πρωτογενή προϊόντα καπνού δεν είναι απλώς μια γεύση καπνού, αλλά πραγματικός καπνός - με την ίδια γεύση, αλλά χωρίς ρύπους. Δεδομένου ότι η CleanSmoke υπόσχεται προστιθέμενη αξία στους προμηθευτές βιολογικών τροφίμων ειδικότερα, η CSC πιστεύει ότι είναι λογικό να συμπεριληφθεί ο βιώσιμος καπνισμός στην κοινοτική οικολογική νομοθεσία. Για κάθε καινοτομία έρχεται η ώρα της. Για την CleanSmoke αυτή η ώρα είναι τώρα