CleanSmoke Siegel

Welke producten krijgen de CleanSmoke-zegel?

Met CleanSmoke worden levensmiddelen duurzamer, milieuvriendelijker, grondstofefficiënter en zonder schadelijke additieven zoals as, teer en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gerookt. Om ervoor te zorgen dat consumenten in de toekomst kunnen profiteren van CleanSmoke-producten, heeft de CleanSmoke Coalition de CleanSmoke-zegel ontwikkeld voor duurzame en onschadelijke producten.

CleanSmoke

Wat is CleanSmoke?

CleanSmoke is in alle opzichten het duurzame alternatief voor conventioneel roken. De rook wordt gezuiverd voordat deze in contact komt met het voedsel en is daarom vrij van schadelijke additieven zoals as, teer en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). In dit innovatieve rookproces voldoen alle parameters zoals tijd, temperatuur, vochtigheid en circulerende luchtsnelheid aan de voorwaarden van conventionele rookprocessen. Op deze manier behoudt CleanSmoke belangrijke kenmerken zoals smaak, kleur of conservering volledig.

Hoe is CleanSmoke gegenereerd?

Er worden geen bomen gekapt voor CleanSmoke: onbehandeld zaagsel van houtwerven- zagerijen wordt vergloeid onder gecontroleerde omstandigheden. De resulterende rook wordt gecondenseerd met drinkwater en vervolgens gefilterd in een meerstaps-proces, waarbij het wordt gezuiverd van as, teer en carcinogene polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Wat overblijft is puur rookcondensaat gevangen in drinkwater. Voor het roken van levensmiddelen wordt vanuit het rookcondensaat, d.m.v. een zogenaamde rookgenerator met behulp van perslucht, een stabiele schone rookwolk gegenereerd.

Voordeel voor de consument

Gezondheid

Een belangrijk voordeel van de CleanSmoke-technologie is dat er geen verontreinigende stoffen uit de rook het voedsel kunnen vervuilen. De schadelijke stoffen zoals as, roet, teer en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) worden gedurende de hele productie van het primaire rookcondensaat door een uitgebreid proces van zuiveringsstappen uit de rook gefilterd waardoor er betrouwbaar rookcondensaat van een constante kwaliteit ontstaat. Dit is de reden waarom de Europese Unie expliciet het gebruik van primaire rookcondensaten ondersteunt (EU-verordening 2065/2003).

Smaak

Rokerijen die CleanSmoke gebruiken, kunnen een veel delicater rooksmaak creëren. Bovendien, net als bij fijne kruiden, zorgt de combinatie van verschillende houttonen voor een rook die veel verfijnder is dan het typische beukenhout.

Kwaliteit

Naast smaak heeft roken ook betrekking op het bewaren van voedsel. Voedsel dat met CleanSmoke wordt gerookt, heeft dezelfde houdbaarheid als bij conventioneel roken.

Duurzaamheid

Uitstoot/emmisie vermindering

CleanSmoke behandelde levensmiddelen hebben een veel betere levenscyclusbeoordeling (LCA) dan conventioneel gerookte levensmiddelen. Roken met primair rookcondensaat produceert bijvoorbeeld tot 80 procent minder CO₂-uitstoot dan conventioneel roken. En omdat CleanSmoke geen open vuur of kolen bevat, worden geen emissies zoals stikstofoxiden (NOx) en koolmonoxide (CO) vrijgegeven. Bovendien zou elk jaar ongeveer 40 ton minder reinigingschemicaliën in het riool terechtkomen, als alleen het vlees in Duitsland met CleanSmoke zou worden gerookt zal er elk jaar meer dan 550 miljoen kWh aan energie worden bespaard.

Bescherming van grondstoffen

Niet alleen is er minder hout nodig voor de productie van primair rookcondensaat dan voor conventionele rookmethoden, maar wat nog belangrijker is, er hoeven helemaal geen extra bomen te worden gekapt omdat alleen zaagsel uit de houtverwerkende industrie wordt gebruikt. Het potentieel voor het behoud van grondstoffen in de rooktechnologie kan nog duidelijker worden geïllustreerd met nog een paar cijfers over het waterverbruik: met CleanSmoke kan in Duitsland alleen al 830.000 m3 water worden bespaard, evenveel als de hele bevolking van de Duitse stad Kiel drinkt in een jaar.

De CleanSmoke Coalition

CleanSmoke Coalition staat voor innovatieve rookmethoden

CleanSmoke loopt ver voor op conventioneel roken. Dit innovatieve rookproces levert niet alleen veilige en gezondheidsbewuste producten op, het verlicht ook de belasting van het milieu en verbetert de werkomstandigheden in rokerijen. Dit proces maakt het roken van levensmiddelen duurzaam voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), vooral omdat het gerookte eindproduct zonder compromis vergelijkbaar is met traditionele gerookte specialiteiten. Duurzaam en economisch. Producenten van CleanSmoke, levensmiddelproducenten en -distributeurs, fabrikanten van moderne rookkasten, onderzoeksinstituten, brancheverenigingen en NGO's willen roken duurzamer maken. Tegelijkertijd wordt roken, dat erg populair is bij consumenten, eindelijk verzoend met de huidige eisen voor duurzame ontwikkeling en gezonde voeding. Leden zien zichzelf als industriële partners in heel Europa en willen de weg effenen voor CleanSmoke op EU-niveau. CleanSmoke is echte rook en biologisch. De CleanSmoke Coalition (CSC) roept vooral op tot eenduidige erkenning van CleanSmoke als rook in heel Europa, zodat dit proces zonder voorbehoud kan worden gebruikt. De Europese Commissie heeft lang geleden bevestigd dat rook uit primaire rookproducten niet alleen een rooksmaak is, maar werkelijke rook - met dezelfde smaak en eigenschappen, alleen zonder verontreinigende stoffen. Omdat CleanSmoke meerwaarde biedt aan met name biologische levensmiddelen leveranciers, vindt CSC het logisch om duurzaam roken op te nemen in de EU-Eco-regulering. Elke innovatie heeft zijn tijd om te schitteren. Voor CleanSmoke is die tijd nu.