CleanSmoke Siegel

Hvilke produkter mottar CleanSmoke-seglet?

Med CleanSmoke kan det brukes røk i matproduksjonen på en mer bærekraftig, mer miljøvennlig, mer ressurseffektiv måte fri for skadelige tilsetningsstoffer som aske, tjære og polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). For å sikre at forbrukerne kan dra nytte av CleanSmoke-produkter i fremtiden, har CleanSmoke-koalisjonen utviklet CleanSmoke-seglet for bærekraftige og ufarlige produkter.

CleanSmoke

Hva er CleanSmoke?

CleanSmoke er det bærekraftige alternativet til konvensjonell røking i alle henseender. Røyken rengjøres før den kommer i kontakt med maten og er derfor fri for skadelige tilsetningsstoffer som aske, tjære og polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). I denne innovative røkeprosessen oppfyller alle parametere som tid, temperatur, luftfuktighet og sirkulerende lufthastighet betingelsene for konvensjonelle røkeprosesser. Slik beholder CleanSmoke de viktige egenskapene som smak, farge eller konservering.

Hvordan genereres CleanSmoke?

Ingen trær trenger å bli hugget for CleanSmoke: Ubehandlet sagflis fra trebearbeiding brytes ned under kontrollerte forhold. Den resulterende røk kondenseres med drikkevann og filtreres deretter i en flertrinns prosess, hvor den renses for aske, tjære og kreftfremkallende polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). Det som gjenstår er et rent røykkondensat fanget i drikkevann. For bruk av røk i matproduksjon, blir røkkondensatet ferskprodusert i en såkalt røykgenerator ved hjelp av trykkluft for å generere stabil røk

Fordeler for forbrukeren

Helse

En betydelig fordel med CleanSmoke-teknologien er at ingen forurensende stoffer fra røyken kan forurense maten, fordi skadelige stoffer som aske, sot, tjære og polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) blir filtrert ut av røken i en flertrinns rengjøringsprosess under produksjonen av det primære røkkondensatet. Dette er grunnen til at EU støtter bruk av primære røkkondensater (EU-forordning 2065/2003).

Smak

De som røker med CleanSmoke kan skape en mye mer delikat røksmak. Og, som med fint krydder, kombinasjonen av forskjellige tre sorter skaper en røk som er mye mer raffinert enn det typiske bøketreet.

Kvalitet

I tillegg til smak, handler røking også om konservering av mat. Mat røkt med CleanSmoke har samme holdbarhet som ved konvensjonell røking.

Bærekraft

Utslippsreduksjon

CleanSmoke-behandlede matvarer imponerer med en mye bedre livssyklusvurdering (LCA). For eksempel gir røyking med primærrøkondensat opptil 80 prosent mindre CO₂-utslipp enn konvensjonell røyking. Og fordi det ikke er noen åpen ild eller glødende kull involvert i CleanSmoke, slippes ingen utslipp som nitrogenoksider (NOx) og karbonmonoksid (CO). Videre vil ca. 40 tonn mindre rengjøringsmidler strømme inn i kloakken hvert år, hvis bare kjøttet i Tyskland ble røkt med CleanSmoke, og over 550 millioner kWh energi vil bli spart hvert år.

Ressursvern

Ikke bare er det mindre tre som trengs for produksjon av primærrøkondensat enn for konvensjonelle røkeformer, men enda viktigere, det er ikke nødvendig å felle flere trær i det hele tatt, fordi det bare blir benyttet sagflis fra trebearbeiding. Potensialet for ressursvern i røkteknologi kan illustreres enda tydeligere med noen få figurer om vannforbruk. Med CleanSmoke kan man bruke ca 830.000 m3 vann mindre i Tyskland alene - så mye som hele befolkningen i den tyske byen Kiel drikker på ett år.

La CleanSmoke Coalition

CleanSmoke Coalition står for innovative røke metoder

CleanSmoke er langt foran konvensjonell røking. Denne innovative røkeprosessen produserer ikke bare trygge og helse-bevisste produkter, det er mindre belastning på miljøet og forbedrer arbeidsforholdene hvor det brukes røk. Denne prosessen gjør røking av mat bærekraftig for små og mellomstore bedrifter, særlig fordi det røkte sluttproduktet er sammenlignbart med tradisjonelle røkte spesialiteter uten å måtte inngå kompromisser. Bærekraftig og økonomisk. Produsenter av CleanSmoke, matprodusenter og distributører, produsenter av moderne røkeskap, forskningsinstitutter, bransjeforeninger og frivillige organisasjoner vil gjøre røking mer bærekraftig. Samtidig blir røkt mat, som er svært populært blant forbrukere, til slutt forenet med dagens krav til bærekraftig utvikling og sunn ernæring. Medlemmene ser seg som industripartnere over hele Europa og ønsker å bane vei for CleanSmoke på EU-nivå. CleanSmoke er ekte røyk og organisk. Framfor alt står CleanSmoke Coalition (CSC) for en utvetydig anerkjennelse av CleanSmoke som røk i hele Europa, slik at denne prosessen kan brukes uten forbehold. Europa-kommisjonen har bekreftet for lenge siden at røk som produseres fra primære røkprodukter, ikke bare er en røksmak, men faktisk røk - med samme smak, uten forurensning. Siden CleanSmoke lover merverdi spesielt for økologiske matleverandører, mener CSC at det bare er logisk å inkludere bærekraftig røking i EU-miljøreguleringen. Hver innovasjon har sitt tidspunkt til å skinne. For CleanSmoke er tiden inne.