CleanSmoke Siegel

Hvilke produkter kan bruge CleanSmoke-Mærket?

Med CleanSmoke kan fødevarer ryges mere bæredygtigt, mere miljøvenligt, mere ressourceeffektivt og fri for skadelige tilsætningsstoffer såsom aske, tjære og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH’er). For at sikre, at forbrugerne kan drage fordel af CleanSmoke produkter i fremtiden, cleansmoke koalitionen har udviklet et CleanSmoke mærke til sådanne bæredygtige og sundere produkter.

CleanSmoke

Hvad er CleanSmoke?

Den bedste mad og røgnings oplevelse
CleanSmoke er det bæredygtige alternativ til konventionel rygning i enhver henseende. Røgen renses, før den kommer i kontakt med fødevaren og er derfor fri for skadelige tilsætningsstoffer såsom aske, tjære og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er). I denne innovative CleanSmoke røgnings proces opfyldes alle nøgle parametre såsom tid, temperatur, fugtighed og cirkulerende lufthastighed betingelserne magen til konventionelle røgnings processer. Det er sådan og herigennem, at CleanSmoke fuldt ud bevarer så vigtige egenskaber som smag, farve eller konservering alle forventer for et røget produkt. CleanSmoke er bare bedre for miljø og mennesker.

Hvordan genereres og produceres CleanSmoke?

Det er sådan, vi renser røgen
Ingen ekstra træer behøver at blive sanket for tilvirkningen af CleanSmoke: Ubehandlet savsmuld fra træforarbejdning ”savsmuld” er råvaren. Under kontrollerede forhold udvælges den rette ”savsmuld”. Opvarmning af dette ”savsmuld” og den heraf resulterende røg kondenseres i almindeligt drikkevand og filtreres derefter i en flertrinsproces, hvorved den renses for aske, tjære og kræftfremkaldende polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er). Hvad der er tilbage, er renset røg ”CleanSmoke” kondensat opfanget og blandet i almindeligt drikkevand.

Fordele for forbrugeren

Helbred

Forurenede stoffer filtreres fra
En væsentlig fordel ved CleanSmoke-teknologien er, at ingen forurenende stoffer fra røgen kan forurene fødevaren, fordi skadelige stoffer som aske, sod, tjære og polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) filtreres ud af røgen i en flertrinsrensningsproces under produktionen af det primære røgkondensat - CleanSmoke. Det er grunden til, at EU udtrykkeligt støtter brugen af primære røgkondensater (EU-forordning 2065/2003).

Smag

Smager mere raffineret og delikat
Producenter af røgvare der bruger CleanSmoke, kan skabe en langt mere delikat og ensartet røgsmag. Desuden, ligesom med fine krydderier, skaber kombinationen af forskellige træsortsnoter en røg, der er meget mere raffineret end det typiske bøgetræ.

Kvalitet

Samme konserveringsevne
Ud over smag handler rygning også om at sikre holdbarhed af maden. Fødevarer røget med CleanSmoke har samme holdbarhed som i konventionel rygning.

Bæredygtighed

Emissionsreduktion

Miljøaflastning gennem brug af CleanSmoke
CleanSmoke røgede fødevarer imponere med en langt bedre livscyklus vurdering (LCA). For eksempel giver røgning med primært røgkondensat op til 80 procent mindre CO₂-udledning end konventionel røgning. Og fordi der ikke er nogen åben ild eller glød involveret ved røgning med CleanSmoke. Er der ingen emissioner såsom nitrogenoxider (NOx)og kulilte (CO) som frigives. Desuden ville omkring 40 tons færre rengøringskemikalier blive udledt til spildevandet hvert år, hvis bare kødet produceret i Tyskland blev røget med CleanSmoke, og der ville blive sparet over 550 millioner kWh energi hvert år.

Ressourcebeskyttelse

Ressourcerne bevares – fordi mindre er mere
Ikke alene er der behov for mindre træ til produktion af primær røgkondensat (CleanSmoke) end til konventionelle røgningsmetoder, men endnu vigtigere er det, at der slet ikke skal fælles yderligere træer, fordi der kun anvendes savsmuld fra eksisterende træbearbejdning. Potentialet for ressourcebevarelse inden for røgnings teknologi kan illustreres endnu tydeligere med et par tal om vandforbruget: Med CleanSmoke kan der spares ca. 830.000m3 vand alene i Tyskland - lige så meget som hele befolkningen i den tyske by Kiel drikker på et år