CleanSmoke Siegel

Jakie produkty otrzymają pieczęć CleanSmoke?

Dzięki CleanSmoke żywność może być wędzona bardziej zrównoważenie, przyjaźniej dla środowiska, oszczędniej i bez szkodliwych substancji takich jak popiół, smoła i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Koalicja CleanSmoke opracowała pieczęć CleanSmoke dla zrównoważonych i nieszkodliwych produktów, umożliwiając tym samym konsumentom osiąganie korzyści z ich spożywania.

CleanSmoke

Czym jest CleanSmoke?

CleanSmoke jest pod każdym względem zrównoważoną alternatywą dla konwencjonalnego wędzenia. Dym jest czyszczony przed wejściem w kontakt z żywnością i dlatego nie zawiera szkodliwych substancji , takich jak: popiół, smoła i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). W tym innowacyjnym procesie wędzenia wszystkie parametry, takie jak czas, temperatura, wilgotność i prędkość obiegu powietrza, są takie same jak w jego konwencjonalnym odpowiedniku. CleanSmoke zachowuje wszystkie cechy organoleptyczne takie jak smak, kolor zapach oraz zapewnia tę samą barierę mikrobiologiczną.

W jaki sposób wytwarzany jest CleanSmoke?

Wykorzystuje się nieoczyszczone trociny z obróbki drewna, które tli się w kontrolowanych warunkach, nie ma za ten potrzeby ścinania dodatkowych drzew. Powstały dym jest skraplany za pomocą wody pitnej, a następnie filtrowany w wieloetapowym procesie, dzięki czemu jest oczyszczany z popiołu, smoły i rakotwórczych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Pozostaje czysty kondensat dymny zawarty w wodzie. Podczas wędzenia kondensat dymu jest świeżo przekształcany w chmurę dymu za pomocą sprężonego powietrza w tak zwanym generatorze dymu, co zapewnia jego stabilność.

Korzyści dla konsumenta

Zdrowie

Istotną zaletą technologii CleanSmoke jest to, że żadne zanieczyszczenia z dymu nie przenikają do żywności, ponieważ szkodliwe substancje, takie jak popiół, sadza, smoła i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są odfiltrowywane z dymu w wieloetapowym procesie czyszczenia podczas wytwarzanie początkowego kondensatu dymu. To jest powód, dla którego Unia Europejska wyraźnie popiera stosowanie początkowych kondensatów dymu (rozporządzenie UE 2065/2003) do wędzenia żywności.

Smak

Wędzarze używający CleanSmoke mogą stworzyć o wiele bardziej delikatny aromat dymny. Ponadto, podobnie jak w przypadku dobrego przyprawiania, połączenie różnych nut drewna tworzy dym, który jest znacznie bardziej wyrafinowany niż typowe drewno bukowe.

Kontrola jakości

Ten sam poziom bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Oprócz smaku, wędzenie to także konserwowanie żywności. Żywność wędzona za pomocą CleanSmoke ma taki sam okres trwałości, jak w przypadku jej tradycyjnego odpowiednika.

Zrównoważony rozwój

Redukcja emisji

Żywność wędzona CleanSmoke posiada znacznie lepszą ocenę cyklu życia (LCA). Przykładowo, wędzenie początkowym kondensatem dymnym powoduje nawet o 80 procent mniejszą emisję CO₂ niż jego konwencjonalnym odpowiednikiem. Podczas używania CleanSmoke nie ma otwartego ognia ani żaru, nie są emitowane żadne związki, takie jak: tlenki azotu (NOx) i tlenek węgla (CO). Co roku, około 40 ton mniej chemikaliów czyszczących mogłoby wpłynąć do ścieków, gdyby tylko w samych Niemczech wędzenie odbyło by się przy pomocy CleanSmoke, oraz zaoszczędzono by ponad 550 milionów kWh energii.

Ochrona zasobów

Zasoby są zachowane - ponieważ mniej znaczy więcej Do produkcji początkowego kondensatu dymnego potrzeba nie tylko mniej drewna niż w przypadku konwencjonalnych metod, ale co ważniejsze, nie trzeba w ogóle ścinać dodatkowych drzew, ponieważ używa się tylko trocin pochodzących z przemysłu drzewnego. Dodatkowo potencjał ochrony zasobów tej technologii można jeszcze lepiej zilustrować kilkoma dodatkowymi danymi dotyczącymi zużycia wody. Dzięki CleanSmoke w samych Niemczech można by zaoszczędzić około 830 000 m3 wody - czyli tyle samo, ile pije cała ludność niemieckiego miasta Kiel w ciągu jednego roku.