CleanSmoke Siegel

Které produkty mohou získat pečeť CleanSmoke?

Díky technologii CleanSmoke mohou být potraviny ošetřeny udícím postupem s trvanlivějším účinkem, šetrněji k životnímu prostředí i efektivněji z hlediska k tomu potřebných zdrojů tzn. bez škodlivých přísad, jako je popel, dehet a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Aby se zajistilo, že spotřebitelé budou mít i do budoucna prospěch z produktů CleanSmoke, vyvinula koalice CleanSmoke pečeť CleanSmoke pro své trvanlivé a zdraví neškodně výrobky.

CleanSmoke

Co je CleanSmoke?

CleanSmoke je v každém ohledu udržitelnou alternativou konvenčního uzení. Kouř je vyčištěn předtím, než přijde do kontaktu s potravinami, a proto neobsahuje škodlivé přísady, jako je popel, dehet a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH). Tento inovativní proces uzení splňuje všechny podmínky výroby, jako je doba uzení, teplota, vlhkost a rychlost cirkulujícího vzduchu, které vyžaduje i klasický udící postup. Tímto způsobem CleanSmoke plně zachovává tak důležité vlastnosti výrobků, jako je chuť, barva nebo konzervační parametry.

Jak se generuje CleanSmoke?

Pro CleanSmoke není třeba kácet žádné stromy: neupravené piliny z dřevozpracovatelských podniků se nechají doutnat za kontrolovaných podmínek. Výsledný kouř kondenzuje s pitnou vodou a pak je filtrován ve vícestupňovém procesu, kde je zbaven popílku, dehtu a karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH). To, co zbývá, je čistý kouřový kondenzát zachycený v pitné vodě. Pro uzení potravin je kouřový kondenzát čerstvě vyráběn v takzvaném kouřovém generátoru, který vytváří stabilní kouř s pomocí stlačeného vzduchu.

Výhody pro spotřebitele

Zdraví

Významným přínosem technologie CleanSmoke je to, že žádné znečišťující látky z kouře nemohou znečistit potraviny, protože škodlivé látky, jako je popel, saze, dehty a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jsou odfiltrovány z kouře ve vícestupňovém procesu čištění během výroby primárního kouřového kondenzátu. To je důvod, proč Evropská unie výslovně podporuje používání primárních kouřových kondenzátů (Nařízení EU 2065/2003).

Příchuť

Výrobci používající přípravek CleanSmoke mohou vytvořit mnohem jemnější kouřovou příchuť. Kromě toho, stejně jako je tomu s jemným kořením, kombinace různých dřevěných tónů vytváří kouř, který je mnohem rafinovanější než typické bukové dřevo.

Kvalita

Kromě chuti je uzení rovněž o uchovatelnosti jídla. Potraviny ošetřené přípravkem CleanSmoke mají stejnou trvanlivost jako při běžném uzení

Udržitelnost

Úleva pro životní prostředí prostřednictvím CleanSmoke

Potraviny ošetřené přípravkem CleanSmoke mají mnohem lepší výsledky při hodnocení životního cyklu (LCA). Například uzení s primárním kouřovým kondenzátem produkuje až o 80 procent méně emisí CO₂ než konvenční uzení. A protože v programu CleanSmoke není přítomen žádný otevřený oheň nebo žhavé uhlíky, neuvolňují se žádné emise, jako jsou oxidy dusíku (NOx) a oxid uhelnatý (CO). Navíc by do odpadních vod každoročně proniklo asi o 40 metrických tun méně čistících chemikálií, kdyby se maso v Německu udilo s použitím CleanSmoke a každý rok by se ušetřilo více než 550 milionů kWh energie.

Ochrana zdrojů

Nejenom že pro produkci primárního kouřového kondenzátu je zapotřebí méně dřeva než pro konvenční udící metody, ale větší důležitost má, že není vůbec nutno porážet další stromy, protože se používají pouze piliny z dřevozpracujícího průmyslu. Potenciál ochrany zdrojů v udící technologii lze ještě jasněji ilustrovat pomocí několika dalších údajů o spotřebě vody: při použití přípravku CleanSmoke by se v samotném Německu dalo ušetřit přibližně 830 000 m3 vody – tolik, kolik vypije obyvatelstvo německého velkoměsta Kiel za rok.