CleanSmoke Siegel

Kurie produktai žymimi ženklu„CleanSmoke“?

Su „CleanSmoke“ maisto produktų rūkymas mažiau kenksmingas, padeda tausoti aplinką ir resursus, yra be žalingų priedų, tokių kaip derva, pelenai ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (angl. PAH). Norėdama užtikrinti, kad vartotojai galėtų turėti naudos iš „CleanSmoke“ produktų ateityje, „CleanSmoke“ koalicija sukūrė šį ženklą tvariems ir nekenksmingiems produktams žymėti.

CleanSmoke

Kas yra „CleanSmoke“?

„CleanSmoke“yra ekologiškai nekenksminga tradicinio rūkymo alternatyva visais aspektais. Dūmai išvalomi dar prieš jiems patenkant ant maisto produktų, todėl juose nelieka kenksmingų priedų, tokių kaip pelenai, derva ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai. Šio inovatyvaus rūkymo proceso parametrai, tokie kaip laikas, temperatūra, drėgmė ir oro cirkuliacijos greitis, atitinka tradicinio rūkymo metodo sąlygas. Tokiu būdu „CleanSmoke“ visiškai išsaugo svarbias maisto produktų savybes – skonį, spalvą arba jo laikymo charakteristikas.

Kaip generuojami švarūs dūmai?

Šiam procesui nereikia kirsti medžių. Neapdorotos medienos perdirbimo pjuvenos rusena kontroliuojamose sąlygose. Susiformavę dūmai yra kondensuojami geriamuoju vandeniu, tuomet keliais etapais filtruojami, išvalant iš jų pelenus, dervas ir kancerogenines medžiagas – policiklinius aromatinius angliavandenilius. Lieka tik švarus dūmų kondensatas geriamajame vandenyje. Maisto rūkymui dūmų kondensatas ruošiamas šviežiai taip vadinamame dūmų generatoriuje, naudojant suspaustą orą stabiliems dūmams generuoti.

Nauda vartotojui

Sveikata

Ypač svarbi „CleanSmoke“ nauda yra ta, kad jokie dūmuose esantys teršalai negali užteršti maisto, nes kenksmingos medžiagos, tokios kaip pelenai, derva ir policikliniai aromatiniai angliavandeniliai yra keliais etapais išvalomos iš dūmų ruošiant pirminį dūmų kondensatą. Todėl Europos Sąjunga aiškiai palaiko pirminių dūmų kondensatų naudojimą (ES direktyva Nr. 2065/2003).

Skonis

Naudodami „CleanSmoke“, maisto rūkytojai gali sukurti subtilesnį skonį. Be to, kaip ir naudojant prieskonius, derinant skirtingas medienos rūšis, galima išgauti rafinuotesnį skonį, nei suteikia tradiciškai naudojamas bukas.

Kokybė

Rūkymas svarbus ne tik skoniui, bet ir maisto laikymui ilgesnį laiką. Su „CleanSmoke“ rūkyti maisto produktai gali būti laikomi tiek pat, kiek ir rūkyti tradiciniu būdu.

Daugiau ekologijos

Mažiau taršos

„CleanSmoke“ apdorotų maisto produktų laikymo ciklas vertinamas geriau. Pavyzdžiui, rūkymui naudojant pirminį dūmų kondensatą, išsiskiria iki 80 % mažiau CO₂, nei rūkant tradiciniu būdu. Kadangi šiame procese nėra pelenų ir žarijų, neišsiskiria ir azoto oksidai (NOx) bei anglies monoksidas (CO). Jei Vokietijoje mėsa būtų rūkoma tik „CleanSmoke“ būdu,kasmet į kanalizaciją patektų net 40 metrinių tonų mažiau valomųjų cheminių medžiagų ir būtų sutaupyta 550 mln. kWh elektros energijos.

Resursų taupymas

Ypač svarbu tai, kad pirminiam dūmų kondensatui pagaminti reikia ne tik mažiau medienos, nei naudojant tradicinius rūkymo būdus, bet nereikia pjauti medžių, nes procesui naudojamos tik medienos perdirbimo pramonėje susidariusios pjuvenos. „CleanSmoke“ maisto produktų rūkymo būdo naudą taupant resursus galima geriau įsivaizduoti, remiantis informacija apie suvartojamus vandens kiekius: rūkant „CleanSmoke“ metodu, vien tik Vokietijoje būtų galima sutaupyti 830 000 m3 vandens, t. y. tiek, kiek per metus išgeria visi Vokietijos Kylio miesto gyventojai!